Zásady ochrany osobních údajů

ELKAN, spol. s r. o., IČ: 43000771 sídlem V Tůních 1769/12, Nové Město, 120 00 Praha 2, Česká republika, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 4376 jako “Správce údajů” (dále jen “ELKAN”) chce postupovat transparentně, pokud jde o zpracování osobních údajů a soukromí našich zákazníků. Abychom dosáhli tohoto cíle, zveřejňujeme zde tyto Zásady ochrany osobních údajů výhradně za účelem informování našich zákazníků o následujících tématech.

Zpracování osobních údajů

Osobní údaje zpracováváme v souladu s Nařízením EP a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (“GDPR”). Naše společnost uplatňuje vhodná technická a organizační opatření na ochranu osobních údajů proti náhodnému nebo nedovolenému zničení, náhodné ztrátě, úpravám, neoprávněnému sdělování nebo přístupu.

Služby poskytované společností ELKAN souvisí s prodejem, podporou produktů a servisní činnosti v IT. Aby všechny tyto služby fungovaly, potřebujeme shromažďovat následující informace:

Osobní údaje, jako jsou jméno, příjmení, adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo, jsou vyžadovány pro fakturační účely a poskytování našich služeb.
V závislosti na způsobu, kterým se nás rozhodnete kontaktovat, můžeme shromáždit vaši e-mailovou adresu, telefonní číslo, podrobnosti o obchodním nebo servisním případu. Můžete být vyzváni k poskytnutí dalších informací, které usnadní poskytnutí servisní podpory.

Důvěrnost údajů

Informace, které společnost elkan zpracovává, mohou být přenášeny našim partnerům a zpět za účelem poskytování služeb, podpory nebo fakturace.

Děláme vše pro to, aby nedocházelo k uchovávání dat delší dobu, než je nezbytné k poskytování služeb či jinými právními předpisy.

Společnost ELKAN implementuje příslušná technická a organizační opatření k zajištění úrovně bezpečnosti, která odpovídá potenciálním rizikům. Děláme vše, co je v našich silách, abychom zajistili nepřetržitou důvěrnost, integritu, dostupnost a odolnost zpracovatelských systémů a služeb. Pokud však dojde k narušení ochrany údajů, které ohrožuje vaše práva a svobody, jsme připraveni informovat dozorčí orgány i subjekty údajů. Jako subjekt údajů máte právo podat stížnost u dozorčího orgánu.

Práva subjektu údajů

Společnost ELKAN podléhá regulaci zákonů České republiky a je vázána právními předpisy o ochraně údajů Evropské unie. Jako subjekt údajů máte nárok na následující práva:

  • právo požádat společnosti FS CODES o přístup k vašim osobním údajům,
  • právo na opravu vašich osobních údajů,
  • pokud jsou nepřesné (máte také právo na doplnění neúplných osobních údajů),
  • právo požadovat vymazání vašich osobních údajů,
  • právo požadovat omezení zpracování vašich osobních údajů
  • právo podat námitky proti zpracování,
  • právo na přenositelnost dat.

Pokud byste chtěli uplatnit svá práva jako subjekt údajů nebo máte nějakou otázku či obavy, kontaktujte nás nebo nám pošlete zprávu na adresu:

ELKAN spol. s r.o.
V Tůních 12
120 00 Praha 2
Česká republika
gdpr@elkan.cz