Začínající firmy mají na začátku nízký ropočet, ale touhu rozvíjet se a být úspěšnými. Týmová práce, sdílené dokumenty, elektronická komunikace. Většinou více není zapotřebí…

Dokážeme vás nasměrovat správnou cestou. Cloudové služby Microsoft Office 365, nebo Google APPS, mají nízké finanční náklady, jak pro jednotlivce, tak i pro malé a větší firmy.

Rádi vás vyslechneme, a poradíme, která služba nejlépemzapadne do vašeho konceptu.